Materialitatea arhivei și criza documentului.
articol scris de Cristian Nae